Triceinc
Refractometer

Een refractometer is een optisch meetinstrument dat bijvoorbeeld ingezet wordt bij het meten van het suikergehalte in bijvoorbeeld vruchtensappen. Een refractometer, en dan met name een digitale refractometer, maakt het eenvoudig om snel de brekingsindex van het te meten vloeistof te bepalen. De lichtbrekingsindex wordt omgezet in de Brix schaalverdeling. Met schaalverdeling wordt de hoeveelheid