Triceinc
Aanwezigheidsregistratie vleessector

Nadat eerder al de bouwsector de verplichte aanwezigheidsregistratie op de werkvloer moest invoeren, is nu ook de vleessector aan de beurt. De regel werd in augustus 2015 ingevoerd en zal begin 2016 praktisch in voege treden. Deze nieuwe verplichting houdt in dat het merendeel van de personen die werkzaam zijn in de vleessector, zich zullen