Triceinc
Image default
Business / Food and Related Products

sanitair en witgoed en weerstand

Geschreven door  vaatwasser reparatie Amsterdam

sanitair en witgoed en weerstand

In dit artikel gaat vaatwasser reparatie utrecht  over weerstand is voor leidingen met kleine diameter groter dan voor ruime leidingen. Indien een waterleidingsysteem uitgebreid wordt moet men zich afvragen of de diameters van de toevoerende leidingen nog wel groot genoeg zijn. Het probleem wordt meestal opgelost, door het water over een aantal stijgleidingen gaan te verdelen en van daaruit een fijnere verdeling met kleinere pijpdiameters toe te passen. naast drukverlies door stroming treedt in hoge gebouwen ook nog statisch drukverlies op.

 

sanitair en witgoed en weerstand

 

De statische druk in meters waterkolom bij een tappunt met een hoogte van h meter boven de begane grond is gelijk aan de statische druk op de begane grond verminderd met h meter waterkolom.  Voor een tapkraan is een druk van 5 m waterkolom voldoende. Bij een spoelkraan van een toilet is meer dan 5 m w.k. gewenst. een Vlotterkraan van een stortbak kan met minder dan 5 m nog goed werken. Bij wasmachines en vaatwasmachines zijn de grenzen veel ruimer. Soms is de ondergrens in de documentatie aangegeven nl. 10 bar overdruk. Men neemt daarom 10 m w.k.

sanitair en witgoed en weerstand

 

Om te zorgen dat in hoge gebouwen de waterdruk bij de hoogste tappunten niet beneden 10 m w.k. daalt wordt een zogenaamde aanjaaginstallatie gebruikt. Deze bestaat in wezen uit een pomp met een luchtdichte afgesloten waterreservoir. Als de pomp wordt ingeschakeld perst deze water in dit reservoir. De lucht in het reservoir wordt samengeperst. Een terugslagklep tussen pomp en reservoir voorkomt terugstromen van het water naar de pomp. op het reservoir is de waterleiding naar de verbruikers aangesloten. De waterleidingdruk neemt bij pompen tot een maximale waarde toe. Is deze bereikt dan wordt de pomp automatisch uitgeschakeld.