Triceinc

Category : Internet

Internet

Vad betyder WebP-filen?

WebP är en förkortning av Web Picture-format. WebP är ett modernt bildformat som erbjuder förlustfri och förlustfri komprimering av hög kvalitet för bilderna på webben....